ul. Targowa 12a, 09-400 Płock

tel: +48 (24) 262 57 20, fax: +48 (24) 267 37 37

email: elektroinstal@plocman.pl

Klienci

Do grona naszych Zleceniodawców zaliczamy wiele znanych przedsiębiorstw i instytucji:

z którymi dotychczasowa współpraca układa się pomyślnie i opiera się na wspólnym zaufaniu i rzetelnym rozliczeniu.